BÀI 50 ;Hướng dẫn kiểu tóc taper fade [ Tutorial taper fade cut]

2 Comments

  1. Mới đầu a làm trắng chân, bằng đóng lưỡi, hay mở lưỡi v a?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *