Bài 1: TƯ DUY MARKETING ONLINE 4.0Tư duy là nền tảng giúp bạn thành công trong mọi lĩnh vực, không chỉ riêng trong Marketing.
Quốc Oanh sẽ giúp bạn cài đặt đúng lại những tư duy để tạo nên bước đột phá vượt bậc trong công việc kinh doanh của mình.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *