– link tải source code 1:
– link tải source code 2:
– link tải file exe:
– link tải file word:
– danh sách các bài tập cơ bản-số học:
– lưu ý khi tải: chọn vào tôi không phải là người máy, sau đó bấm: click here to continue – cuối cùng bấm get link tải

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Author

1 Comment

Write A Comment