An Phú Shop Villa : Trải nhiệm thự tế ngôi biệt thự J03.23 – CĐT Tập đoàn Nam CườngThông tin ngôi biệt thự J02.23 An Phú Shop Villa: * Kích thước: 9,5m x 18m * Diện tích đất: 171m2 – Tầng 1: 74,75m2 – Tầng 2: 85,32m2 – Tầng 3: 81,38m2 …

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *