A11 BLEA11 BLE…
công nghệ 4.0
cài đặt app trên smarrphone- điều khiển bluetooth
lắp đặt được cho nhiều dòng xe

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *