7 kiểu tóc đẹp cho khuôn mặt tròn

9 Comments

  1. 1:53 tui còn tưởng mẹ Mít:))

  2. mặt tròn + mũi tẹt + miệng vễnh =((…

  3. Mặt tròn + mái ngố . Ok i'm fine

  4. Ci oi e muốn để cho mk kiểu tóc ci tư vấn cho em đc không

  5. cháng lấy toàn ng đep hk mặt dài kiểu j hk đẹp

  6. Quan trọng là họ xinh thì kiểu j chả đẹp. Mặt gớm như mình đây thì chả kiêu nao hợ0

  7. Mấy người mẫu này k phải mặt tròn. T mặt tròn t cắt tóc bob nhìn tròn xoe to hơn lúc đầu để tóc dài

  8. mấy chị người mẫu này mặt có tròn quá đâu phải lấy người tròn ơi là tròn ý vd như béo béo 1 tí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *