7 DU KHÁCH TẮM BIỂN BỊ SÓNG CUỐN, 4 NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCHLại thêm một vụ đuối nước thương tăm làm nhiều người chết và mất tích vào chiều hôm qua tại Bình Thuận.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *