29-10 • (ĐÃ BÁN) Amply Sansui (Alpha) 607 • 88 Audio-Dương Hồng Quang 032.956.2812

3 Comments

  1. Cho e hoi muon lau bong vo ngoai ta boi dau gi vay

  2. A cho e hỏi con sansui alpha 607 xr a bán bnhieu ah

  3. gởi vào bình định bao nhiêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *