26/9/2019:am: địa điểm du lịch & ân thực Biển Bạc Liêu “ Đặc biệt Hải Dươn quán ,Karaoke miễn phí.Thuộc khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu. Hiện nay, đang được đầu tư xây dựng với diện tích 98,5 ha. Trong tương lai không xa nơi đây sẽ…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *