04 01 VIDEOCLIP BENH VIEN CHUYEN KHOA SAN NHI SOC TRANG Final1

6 Comments

  1. Mấy thằng bảo vệ bv này t thấy méo có hợp mắt nói chuyên đm làm như là nó ông nội người ta bv cũng đâu có tệ vậy đâu sau mà mướn mấy thằng bảo vệ nói năng như côn đồ vậy chứ thật là quá tệ

  2. Đu mẹ nó chửi như con chứ ở đó mà nhiệt tình mình sanh ở đó 2 đứa

  3. Hy vọng bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng, Chỉ còn điểm yếu là cơ sở hạ tầng lâu năm.
    Nhân viên khoa sản rất thân thiện và nhiệt tình.

  4. Cho e hỏi địa chỉ bệnh viện ở đâu ạ

  5. Rất hài lòng 😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *